Barn undrer sig

I to børnehaver i Århus har den pædagogiske filosof Louise Nabe-Nielsen inspireret pædagogerne til at have filosofiske samtaler med børnene. Hendes metode går ud på, at voksne skal inspirere børn til at undre sig endnu mere uden at forvente et bestemt svar fra børnene.

Frirum til at undre sig

For Louise Nabe-Nielsen handler det om, at voksne alt for ofte forventer nogle bestemte ting af børn, og derfor hæmmer vi dem, da de ikke får plads nok til at undre sig. Når vi giver børnene plads til at undre sig og stille spørgsmål, øger vi deres kreativitet og deres tænkning. De lærer simpelthen, at det er en god ting at undre sig. Derfor er den filosofiske tilgang især vigtig for pædagogerne, da det er dem, som skal tænke over, hvordan de påvirker børns undren. Der skal simpelthen gives plads til børnene. Ifølge Louise Nabe-Nielsen er det vigtigt, at vi accepterer børns måde at tænke på. I BUPL's medlemsblad kommer hun med et eksempel på dette. Hvis et barn leger, at det laver en pizza i en sandkasse og siger, at det putter flødeskum ovenpå, er det vigtigt, at vi er åbne overfor barnets valg og spørger interesseret ind til det. Vi må ikke fordømme barnets valg.

Børnene bliver mere kreative

Når pædagogerne ikke kom med de rigtige svar i en række øvelser, lærte børnene at bruge deres fantasi langt mere, end de normalt gjorde. De blev langt mere opfindsomme end tidligere, fordi de opdagede, at der ikke var et rigtig eller forkert svar på pædagogernes spørgsmål. Pædagogerne fortæller, at de har lært at stille spørgsmål til børnene i stedet for at komme med svarene. Du kan læse hele indlægget i BUPL's medlemsblad, og om hvordan Louise Nabe-Nielsen arbejder med at lære børn at undre sig. Her kan du læse mere om, hvordan hun implementerede øvelserne i børnehaverne - både overfor børene og pædagogerne. Hvad synes du om filosofi i børnehaven? Styrker det børnenes udvikling, at de får lov til at undre sig mere, og at voksne tænker mere over, hvordan vi agerer med børn?