Barn undrer sig

Matematik handler ikke kun om tal, formler og diverse udregninger. Det handler om at sætte omverdenen i system - at gøre den forståelig. Børnene kan let, allerede i børnehaven, udvikle deres matematiske evner med hjælp fra pædagogerne. Et større fokus på matematisk opmærksomhed kan hjælpe de nysgerrige unge med at gøre verdenen mere håndgribelig, blandt andet ved at udvikle børnenes forståelse for mængder.

Vi skal give slip

Matematikken er ikke kun tør. Det er en vigtig egenskab, og undersøgelser viser, at ”børn er født til matematik”. Det er vigtigt, at vi giver børnene de bedste muligheder. Derfor skal vi give slip på den ufuldendte definition af matematik, tabuet og skrækken for matematik i børnehaven. For børnene anvender allerede begrebet i deres hverdag. Michael Wahl Andersen, UCC, har sammen med Bent Lindhardt, UCSJ, udviklet materialet ”MIO Matematikken, Individet, Omgivelserne”, som har til formål at udbrede den simple matematik i de nordiske vuggestuer og børnehaver. Læringsmaterialet er udviklet i Norge, hvor det allerede har opnået stor succes.

25 eller et tusind?

Et eksempel på matematisk opmærksomhed giver Michael Wahl Andersen da også: ” Et godt eksempel er de to børn, der bygger sandkager i sandkassen. Pludselig er næsten alle børn i gang, og sandkassen er fyldt med et hav af sandkager. Et barn siger: ’Hold da op, der er over 1.000’. Og så siger en anden: ’Ja, eller 25’”. MIO handler ikke om at lære børnene nøjagtige tal, det handler om at udvikle vores naturlige evne til at skelne mellem mange og få. Kort sagt er det at hjælpe børnene med at kunne formulere sig om mængder og deres forhold, så som ”større end” og ”mindre end,” hvilket falder børnene ganske naturligt; De er fødte matematikere.

Mere pædagogisk opmærksomhed

Pædagoger, såvel som forældre, skal redefinere matematikken. For matematik handler ikke kun om at tælle til 10. Det er også at gruppere, forme og danne mønstre. Matematikken findes allerede overalt i daginstitutionerne; I puderummet må der kun være fire børn. Der er to børn foran dig i køen til computeren. Pædagogerne skal være gribe hverdagssituationerne og gøre børnene nysgerrige på deres omgivelser. Et eksempel kunne være placeringen af en kop. Når man alligevel snakker om det, kan man ligeså godt gribe nuet og spørge: “skal den stå foran eller ved siden af?” Herved skærpes børnenes matematiske opmærksomhed gennem sproget, og deres handlekompetencer forøges gennem deres øgede forståelse af omverdenen. Hvis du ønsker læse mere om børn og matematik, kan du læse hele undersøgelsen her.